Departaments didàctics
Caps dels departaments didàctics:
 
Departaments Reponsable Contacte
   Català  Inés Valls ivallscr@idc.cat
   Castellà  Lídia Sánchez lidia@idc.cat
   Llengües estrangeres Teresa Solà teresa.sola@idc.cat
   Matemàtiques Roser Garcia rgarc253@idc.cat
   Biologia i geologia  Jordi Surroca jsurrocabl@idc.cat
   Física i química  Anna Grancelli agra008@idc.cat
   Tecnologia  Carme Prunera cprunerasa@idc.cat
   Ciències Socials Oriol Font joseporiol@idc.cat
   Orientació Educativa  Bernat Fernàndez bfer122@idc.cat
   Expressió  Albert Navarrete albert.navarrete@idc.cat


 
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat