Equip directiu
L'equip directiu del centre té la següent composició:
 
Càrrec Nom Contacte
Director Julio Martínez Vidal direccio@idc.cat
Caps d'estudis Elena Romero Ribas capdestudis@idc.cat
Coordinadora pedagògica Lourdes Vidal Casas coordpedag@idc.cat
Secretari Eduard Gómez Puértolas secretaria@idc.cat
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat