Optatives de 1r d'ESO
Dossier amb explicacions sobre les optatives de 1r d'ESO.
Per fer la demanda d'optativa heu d'utilizar el full que es va lliurar al centre o bé el que apareix al final del dossier d'optatives.
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat