Carta a l'alumnat
Et recordem que si l’any 2018 o 2019 vas finalitzar en aquest centre el quart curs de l’etapa d’ESO i no vas poder obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO) per haver-te quedat pendent la superació d’algunes matèries ara tens una nova oportuntiat.
 
T’informem que, si has complert 18 anys o bé els compleixes durant aquest any 2019, et pots presentar a unes proves de les matèries pendents d’ESO, la qual cosa et permetria –en cas d’avaluació positiva– obtenir el títol de GESO. També tens l’opció de presentar-te ara només a alguna de les matèries suspeses.
 
Si fas o has fet els 17 anys dins del 2020 també pots presentar-t’hi, sempre que compleixis alguna de les condicions següents:
 
- Tenir un contracte laboral que t’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
- Trobar-te en procés d'obtenció d'un permís de treball.
- Ser esportista d'alt rendiment.
 
Pots venir al centre a matricular-te del 3 al 14 de febrer de 2020 en l’horari de 10 a 13 hores. Has de portar el full de sol·licitud, degudament emplenat. Si vols acreditar la teva condició de contractat laboral o d’esportista d’alt nivell, cal que aportis també la documentació corresponent.
 
Les proves es faran el mes de març de 2020 d’acord amb el calendari que apareix a la secció de la pàgina web del nostre centre:
 
Al web www.idc.cat i al tauler d’anuncis del centre podràs consultar els continguts i els criteris d'avaluació de les proves.
 
T’animem a aprofitar aquesta nova oportunitat d’obtenir el títol de GESO, amb el qual podràs tenir accés a ensenyaments postobligatoris, alhora que incrementaràs les teves possibilitats en el món laboral.
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat