Matčries de 1r de batxillerat
Instruccions adreçada als alumnes de 4t d'ESO per escollir les matèries de 1r de batxillerat.
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat