Documentació per fer la matrícula
1r de batxillerat

Full de matrícula 
Autoritzacions de centre
Autoritzacions d'Educació Física
Carta de compromís
Fulls informatius: Iddink , calendari d'inici de curs, llibres , informacions econòmiques.

2n de batxillerat

Full de matrícula 
Autoritzacions de centre
Carta de compromís
Fulls informatius: Iddink calendari d'inici de cursllibres informacions econòmiques.

La documentació es pot demanar al centre o, si voleu estalviar viatges, podeu portar-la impresa. 
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat