Documentació
Documentació de la matrícula de 1r d'ESO:
La podeu descarregar i portar-la de casa, o passar pel centre a demanar-la en paper. 
Documentació per fer la matrícula
Instruccions d'Inici de curs
 Full de matrícula.
Carta de compromís.
Autoritzacions 1r i 2n ESO
Lloguer de taquilles.
Pagaments del curs

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. Ens trobareu al centre pels matins o podeu contactar amb nosaltres via e-correu. 
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat