Pla de reobertura
Tal com marquen les instruccions del Departament d'Educació, hem elaborat un Pla de reobertura de l'Institut Damia Campeny en la Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny, però entre els dies 8 i 19 de juny oferirem a l'alumnat les activitats que es concreten al document del pla de reobertura.
A continuació adjuntem el pla de reobertura i els documents de les declaracions responsables que han de signar les families o els alumnes majors d'edat, tal com s'explica a l'apartat 1.6. del pla.
Documents:

Pla de reobertura

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària i batxillerat (per a alumnes menors de 18 anys)

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat