Protocol i autorització de vaga d'estudiants
PROTOCOL GENERAL PER VAGA D'ESTUDIANTS
Us recordem del protocol a seguir en cas de realització de vaga per part dels estudiants del centre:
- Només es pot fer vaga a partir de 3r d'ESO a
- En cas de fer vaga, la família haurà de signar l'autorització (s'adjunta més avall)
- L'alumne/a haurà de portar l'autorització al delegat del seu grup (24h abans de la vaga)
- El delegat/da del grup farà arribar al coordinador de nivell la previsió d'alumnes que faran vaga.
Us adjuntem el model d'autorització.
Direcció.
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat