Carta de compromís
Aquest document és un acord signat per la Direcció del Centre i els tutors legals de cada alumna o alumne.

Descarrega del document complet: Carta de compromís
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat