Comunicacions centre-famílies
El centre té diverses vies de comunicació amb la família. 
El correu electrònic, l'app de pagament, telefònicament, agenda....
Si teniu problemes per rebre alguns correus del centre podeu seguir les instruccions de l'i-educa.
Instruccions.
A l'apartat departaments pedagògics trobareu les adreces de contacte amb el professorat del centre.
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat