Mesures per a l'atenció educativa


Les mesures i suports previstes per a l'atenció educativa de l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu inclou mesures universals, intensives i addicionals tal com com consta en el nostre Projecte Educatiu de Centre. En aquest marc disposem d'una SIEI (suport intensiu d'escolarització inclusiva) i d'una aula d'acollida. 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat