Aportacions de les famílies
Les aportacions en concepte de material, activitats i sortides que han de fer les famílies al llarg de la seva escolarització al nostre institut són, aproximadament, les següents:

1r d'ESO
Quota de material: 80 €
Quota de sortides: 70 €
Quota de l'AMPA per família: 20 €
Altres:
- Colònies: 150 €

2n d'ESO
Quota de material: 80 €
Quota de sortides: 70 €
Quota de l'AMPA per família: 20 €
Altres:
- Colònies: 75 €
- Viatge a França: 350 - 400 € (només per alumnes de Francès)

3r d'ESO
Quota de material: 80 €
Quota de sortides: 70 €
Quota de l'AMPA per família: 20 €
Altres:
- Sortida d'Educació Física (esquí): 50€
- Intercanvis amb Holanda i Alemanya: 350 - 400 €

4t d'ESO
Quota de material: 80 €
Quota de sortides: 100 €
Quota de l'AMPA per família: 20 €
Altres:
- Viatge de final de curs: 350 - 400 €

1r de Batxillerat
Quota de material: 80 €
Quota de sortides: 50 €
Quota de l'AMPA per família: 20 €
Altres:
- Curs de Socorrisme: 85 € (activitat obligatòria que inclou la piscina)
- Piscina: 20€ (per l'alumnat que té el títol de socorrisme i repetidors).
- Activitats nàutiques (3r trimestre): 50 €
- Sortida d'Educació Física (raquetes): 40€
- Intercanvi amb Mallorca: 350 - 400 €

2n de Batxillerat
Quota de material: 80 €
Quota de sortides: 40 €
Quota de l'AMPA per família: 20 €
Altres:
- Viatge a ROMA (matèria d'Història de l'art): 350 - 400 €
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat