Sol·licitud de preinscripció


Dins del web Preinscripció 2022-2023, que ha posat a disposició de les famílies el Departament d'Educació, heu d'anar a l'apartat Educació secundària obligatòria (ESO), després al subapartat Fes la sol·licitud de preinscripció i clicar a sol·licitud de preinscripció d'educació secundària obligatòria.
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat