Publicació de llistats
Llistat amb el barem provisional (17/05/2024): document
 
Llistat amb el barem un cop resoltes les reclamacions: document

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada (3/6/2024): document

Alumnes preinscrits al centre 21/06/2023:

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 21/06/2023:

Publicació de la llista d'espera del centre a 21/06/2023:
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat