Horaris
El marc horari de les activitats lectives és de 8:00 a 14:30 hores amb un pati entre les 11:00 i les 11:30.
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat