Castellà
Al departament de llengua castellana es treballa la llengua des de diverses dimensions:
  • Dimensió expressió escrita

Gran part de la matèria es focalitza en el coneixement i en l’ús de la llengua, en l’expressió i, en concret, l’expressió escrita. 
Es treballa de manera transversal a través de textos de diferents tipologies, per tal que els nostres alumnes puguin aplicar els seus coneixements en la resta de matèries. 
També participem en el concurs literari de Sant Jordi al nostre centre a través de creacions dels alumnes com: composicions poètiques, relats curts o booktrailers.
 
  • Dimensió comprensió lectora

En tots els cursos es treballa en profunditat una lectura en particular durant cada trimestre. Cadascuna de les lectures pertanyen a un gènere literari diferent: narrativa, poesia i teatre. 
A partir d’aquestes lectures, es treballa de manera transversal i es connecten amb activitats de creació dels alumnes com: booktrailers, vídeo-ressenyes o representacions teatrals. 
A través d’aquestes activitats, desenvolupem l’hàbit lector, el gust i la sensibilitat per la lectura.
 
  • Dimensió comunicació oral

Per tal que els alumnes millorin les seves habilitats comunicatives, es treballa la dimensió oral a través de l’anàlisi de vídeos de diferents tipologies. Aquests visionats acaben després en activitats com debats, taules rodones o exposicions orals individuals o en grup. 
També es fomenta i es dona importància a la comunicació oral com part del nostre dia a dia, ja que aquesta és present a les aules, als passadissos i als patis. 
D’aquesta manera, s’incentiva als alumnes que facin ús de les seves habilitats i del seu aprenentatge en tots els àmbits i en el seu dia a dia. 

 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat