1r d'ESO
Ens trobem a 1r d’ESO, el primer curs d’aquesta nova etapa. En aquest moment és molt important l’acollida de l’alumnat i l’adaptació al nou centre, al seu funcionament  i al grup classe per tal que cada alumne trobi el seu lloc i senti que en forma part. Un bon traspàs de primària, el necessari feedback amb les famílies, l’acompanyament dels tutors i l’apadrinament per part dels alumnes de 3r d’ESO o bé les sortides i activitats de cohesió faciliten aquest procés. 
A partir del Pla d’Acció Tutorial es treballen de forma transversal moltíssims dels aspectes curriculars i també es promouen valors i hàbits saludables a partir de tallers, xerrades, visites... És a partir de la vivència com l’alumnat aprèn, així com també a partir de l’intercanvi amb el grup que és el que aporta encara més significat al seu aprenentatge i enriquiment. És en aquest sentit que potenciem el treball cooperatiu a través de projectes i la convivència en espais diferents al centre amb l’estada a unes colònies on realitzen un treball de síntesi.
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat