Viatges i colònies
Informacions sobre les colònies i viatges  de final de curs 

- 1r d'ESO 2021

 2n d'ESO 2021

 3r d'ESO  2021

- Viatge de 4t d'ESO 2021

- Viatge de 1r de batxillerat. 2022. Actualitzat!   Cal lliurar a les tutores la següent documentació.

- Estada de 2n de batxillerat.  2021


Documentació que cal lliurar al centre (2021)

Declaració responsable. Cal lliurar aquest document degudament signat en la data acordada a la reunió de famílies.
Al·lèrgies alimentàries i/o aspectes mèdics rellevants.
Fotocòpia de la targeta sanitària.
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat