1r d'ESO
- Documentació necessària per fer la matrícula
- Full de matrícula
- Carta a les famílies. Convocatòria de reunió.
- Full de compromís
- Autoritzacions
- Informacions d'iddink
- Lloguer taquilla.
- Quotes de servei

 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat