Alumnat nou, 2n-4t ESO
Per a l'alumnat que entra nou al centre a 2n,3r o 4t de la ESO.

Documentació necessària per fer la matrícula

- Full de matrícula
   2n ESO
   3r ESO
   4t ESO

Carta a les famílies. Convocatòria de reunió.

Full de compromís

- Autoritzacions

  1r i 2n ESO
  3r i 4t ESO

- Informacions d'iddink (Venta de llibres).

Lloguer taquilla.

Quotes de servei
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat