Autoritzacions
En aquests enllaços trobareu els fulls d’autoritzacions que els vostres fills hauran de tornar signats segons el curs que fan. 
- Per participar en les activitats complementàries del curs escolar i dret d'imatges .
- Per entrar excepcionalment a les 9 del matí en cas de retard a primera hora.
- Per sortir del centre durant el temps d'esbarjo. 


IMPORTANT: els alumnes de 3r , 4t d’ESO i batxillerat no podran sortir  fora del centre durant l’hora del pati si no entreguen a secretaria el full abans de començar el curs.

Autoritzacions 1r i 2n d'ESO. Curs 2021-22 (per a alumnat nou, i pels de 2n que  ho tenen pendent).
Autoritzacions 3r i 4t d'ESO. Curs 2021-22 (per a alumnat nou, tots els de 3r  i pels de 4t que  ho tenen pendent).
Autoritzacions batxillerat. Curs 2021-22. (Per a tot l'alumnat de 1r de batxillerat, i l'alumnat nou de 2n)

 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat