Calendari curs actual 22-23
- Calendari anual Damià Campeny

- Calendari d'inici de curs 

Inici de curs ESO i Batxillerat: Dia 7 de setembre

- Reunions de famílies: 
 
Nivell 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT
Dia 1 setembre 5 setembre 1 setembre 5 setembre 6 setembre 6 setembre
Hora 19:00 h 18:00 h 18:00 h 19:00 h 18:00 h 19:00 h

      
- Vacances i festius: 
 
   
     V
acances de Nadal                           
  Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023
     Vacances de Setmana
     Santa          
  Del dia 1 d'abril al dia 10 d'abril.
   
     D
ies festius
 
  12 d’octubre 1 novembre (Tots Sants ) 6 de desembre       (Immaculada), 8 de desembre, 1 maig (dia del Treballador/a).
    Festa local                                            5 de juny. 
   Festes de lliure disposició   31 d’octubre, 9 de desembre, 20 I 21 de febrer, 10 de març.

    Darrer dia de curs                            
  20 de juny

 - Calendari d’avaluacions ESO
   
    1ª avaluació     2ª avaluació       3ª avaluació i avaluació                         final
 
    Del 7 de setembre al 7 de        desembre
 
      Del 12 de desembre al 17 de 
      març
      Del 20 de març al 20 de juny
                                         
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat