Tok app
Des de l'aplicació Tok app es poden rebre comunicats i signar autoritzacions.
A la següent guia trobareu les instruccions per descàrrega i ús.
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat