Colònies
Informacions sobre les colònies de final de curs 2021

- 1r d'ESO
 2n d'ESO
 3r d'ESO
- Viatge de 4t d'ESO
- Estada de 2n de batxillerat.

Documentació que cal lliurar al centre:

Declaració responsable. Cal lliurar aquest document degudament signat en la data acordada a la reunió de famílies.
Al·lèrgies alimentàries i/o aspectes mèdics rellevants.
Fotocòpia de la targeta sanitària.
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5.
08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat